Uploaded image for project: 'Qt'
 1. Qt
 2. QTBUG-58107

tst_GraphicsHelperGL3_3 crash on macOS

  XMLWordPrintable

Details

  • Bug
  • Status: Closed
  • P0: Blocker
  • Resolution: Done
  • 5.9.0 Alpha
  • 5.9
  • Qt3D
  • None
  • OS X 10.10 (clang-x86_64): DeveloperBuild, Release, QtNamespace, NoPch
  • macOS
  • fc57d48db93830b92fd0b4a3bebfae55081e9d55

  Description

   https://codereview.qt-project.org/#/c/180064/
   http://testresults.qt.io/coin/integration/qt/qt5/tasks/1484084688
   http://testresults.qt.io/logs/qt/qt3d/f82a98252405463cb1172101d31d5e7e1e3bb029/OSXOSX_10_10x86_64OSXOSX_10_10x86_64Clangqtci-osx-10.10-x86_64DeveloperBuild_Release_QtNamespace_NoPch/02e55b51d90b24f76294181568d9ffdec7d5a9ed/testrun_1484084688/testlog.txt.gz

   Module "qt/qt3d" (7ae2a8b0d42234ae47ae81b4b1d898e0c97b24d7) Failed test(s): /Users/qt/work/qt/qt3d/tests/auto/render/graphicshelpergl3_3:
    niformsByteSize(fragCodeUniformsFloat_GL_FLOAT_VEC3) Qt3D.Renderer.Rendering: "multiplier" size 1 offset -1 rawSize 4
    QDEBUG : tst_GraphicsHelperGL3_3::uniformsByteSize(fragCodeUniformsFloat_GL_FLOAT_VEC3) Qt3D.Renderer.Rendering: "multiplierVec3" size 1 offset -1 rawSize 12
    PASS  : tst_GraphicsHelperGL3_3::uniformsByteSize(fragCodeUniformsFloat_GL_FLOAT_VEC3)
    QDEBUG : tst_GraphicsHelperGL3_3::uniformsByteSize(fragCodeUniformsFloat_GL_FLOAT_VEC4) Qt3D.Renderer.Rendering: "multiplierVec2" size 1 offset -1 rawSize 8
    QDEBUG : tst_GraphicsHelperGL3_3::uniformsByteSize(fragCodeUniformsFloat_GL_FLOAT_VEC4) Qt3D.Renderer.Rendering: "multiplierVec4" size 1 offset -1 rawSize 16
    QDEBUG : tst_GraphicsHelperGL3_3::uniformsByteSize(fragCodeUniformsFloat_GL_FLOAT_VEC4) Qt3D.Renderer.Rendering: "multiplier" size 1 offset -1 rawSize 4
    QDEBUG : tst_GraphicsHelperGL3_3::uniformsByteSize(fragCodeUniformsFloat_GL_FLOAT_VEC4) Qt3D.Renderer.Rendering: "multiplierVec3" size 1 offset -1 rawSize 12
    PASS  : tst_GraphicsHelperGL3_3::uniformsByteSize(fragCodeUniformsFloat_GL_FLOAT_VEC4)
    QDEBUG : tst_GraphicsHelperGL3_3::uniformsByteSize(fragCodeUniformsInt_GL_INT) Qt3D.Renderer.Rendering: "multiplierVec2" size 1 offset -1 rawSize 8
    QDEBUG : tst_GraphicsHelperGL3_3::uniformsByteSize(fragCodeUniformsInt_GL_INT) Qt3D.Renderer.Rendering: "multiplierVec4" size 1 offset -1 rawSize 16
    QDEBUG : tst_GraphicsHelperGL3_3::uniformsByteSize(fragCodeUniformsInt_GL_INT) Qt3D.Renderer.Rendering: "multiplier" size 1 offset -1 rawSize 4
    QDEBUG : tst_GraphicsHelperGL3_3::uniformsByteSize(fragCodeUniformsInt_GL_INT) Qt3D.Renderer.Rendering: "multiplierVec3" size 1 offset -1 rawSize 12
    PASS  : tst_GraphicsHelperGL3_3::uniformsByteSize(fragCodeUniformsInt_GL_INT)
    QDEBUG : tst_GraphicsHelperGL3_3::uniformsByteSize(fragCodeUniformsInt_GL_INT_VEC2) Qt3D.Renderer.Rendering: "multiplierVec2" size 1 offset -1 rawSize 8
    QDEBUG : tst_GraphicsHelperGL3_3::uniformsByteSize(fragCodeUniformsInt_GL_INT_VEC2) Qt3D.Renderer.Rendering: "multiplierVec4" size 1 offset -1 rawSize 16
    QDEBUG : tst_GraphicsHelperGL3_3::uniformsByteSize(fragCodeUniformsInt_GL_INT_VEC2) Qt3D.Renderer.Rendering: "multiplier" size 1 offset -1 rawSize 4
    QDEBUG : tst_GraphicsHelperGL3_3::uniformsByteSize(fragCodeUniformsInt_GL_INT_VEC2) Qt3D.Renderer.Rendering: "multiplierVec3" size 1 offset -1 rawSize 12
    PASS  : tst_GraphicsHelperGL3_3::uniformsByteSize(fragCodeUniformsInt_GL_INT_VEC2)
    QDEBUG : tst_GraphicsHelperGL3_3::uniformsByteSize(fragCodeUniformsInt_GL_INT_VEC3) Qt3D.Renderer.Rendering: "multiplierVec2" size 1 offset -1 rawSize 8
    QDEBUG : tst_GraphicsHelperGL3_3::uniformsByteSize(fragCodeUniformsInt_GL_INT_VEC3) Qt3D.Renderer.Rendering: "multiplierVec4" size 1 offset -1 rawSize 16
    QDEBUG : tst_GraphicsHelperGL3_3::uniformsByteSize(fragCodeUniformsInt_GL_INT_VEC3) Qt3D.Renderer.Rendering: "multiplier" size 1 offset -1 rawSize 4
    QDEBUG : tst_GraphicsHelperGL3_3::uniformsByteSize(fragCodeUniformsInt_GL_INT_VEC3) Qt3D.Renderer.Rendering: "multiplierVec3" size 1 offset -1 rawSize 12
    PASS  : tst_GraphicsHelperGL3_3::uniformsByteSize(fragCodeUniformsInt_GL_INT_VEC3)
    QDEBUG : tst_GraphicsHelperGL3_3::uniformsByteSize(fragCodeUniformsInt_GL_INT_VEC4) Qt3D.Renderer.Rendering: "multiplierVec2" size 1 offset -1 rawSize 8
    QDEBUG : tst_GraphicsHelperGL3_3::uniformsByteSize(fragCodeUniformsInt_GL_INT_VEC4) Qt3D.Renderer.Rendering: "multiplierVec4" size 1 offset -1 rawSize 16
    QDEBUG : tst_GraphicsHelperGL3_3::uniformsByteSize(fragCodeUniformsInt_GL_INT_VEC4) Qt3D.Renderer.Rendering: "multiplier" size 1 offset -1 rawSize 4
    QDEBUG : tst_GraphicsHelperGL3_3::uniformsByteSize(fragCodeUniformsInt_GL_INT_VEC4) Qt3D.Renderer.Rendering: "multiplierVec3" size 1 offset -1 rawSize 12
    PASS  : tst_GraphicsHelperGL3_3::uniformsByteSize(fragCodeUniformsInt_GL_INT_VEC4)
    QDEBUG : tst_GraphicsHelperGL3_3::uniformsByteSize(fragCodeUniformsUInt_GL_UNSIGNED_INT) Qt3D.Renderer.Rendering: "multiplierVec2" size 1 offset -1 rawSize 8
    QDEBUG : tst_GraphicsHelperGL3_3::uniformsByteSize(fragCodeUniformsUInt_GL_UNSIGNED_INT) Qt3D.Renderer.Rendering: "multiplierVec4" size 1 offset -1 rawSize 16
    QDEBUG : tst_GraphicsHelperGL3_3::uniformsByteSize(fragCodeUniformsUInt_GL_UNSIGNED_INT) Qt3D.Renderer.Rendering: "multiplier" size 1 offset -1 rawSize 4
    QDEBUG : tst_GraphicsHelperGL3_3::uniformsByteSize(fragCodeUniformsUInt_GL_UNSIGNED_INT) Qt3D.Renderer.Rendering: "multiplierVec3" size 1 offset -1 rawSize 12
    PASS  : tst_GraphicsHelperGL3_3::uniformsByteSize(fragCodeUniformsUInt_GL_UNSIGNED_INT)
    QDEBUG : tst_GraphicsHelperGL3_3::uniformsByteSize(fragCodeUniformsUInt_GL_UNSIGNED_INT_VEC2) Qt3D.Renderer.Rendering: "multiplierVec2" size 1 offset -1 rawSize 8
    QDEBUG : tst_GraphicsHelperGL3_3::uniformsByteSize(fragCodeUniformsUInt_GL_UNSIGNED_INT_VEC2) Qt3D.Renderer.Rendering: "multiplierVec4" size 1 offset -1 rawSize 16
    QDEBUG : tst_GraphicsHelperGL3_3::uniformsByteSize(fragCodeUniformsUInt_GL_UNSIGNED_INT_VEC2) Qt3D.Renderer.Rendering: "multiplier" size 1 offset -1 rawSize 4
    QDEBUG : tst_GraphicsHelperGL3_3::uniformsByteSize(fragCodeUniformsUInt_GL_UNSIGNED_INT_VEC2) Qt3D.Renderer.Rendering: "multiplierVec3" size 1 offset -1 rawSize 12
    PASS  : tst_GraphicsHelperGL3_3::uniformsByteSize(fragCodeUniformsUInt_GL_UNSIGNED_INT_VEC2)
    QDEBUG : tst_GraphicsHelperGL3_3::uniformsByteSize(fragCodeUniformsUInt_GL_UNSIGNED_INT_VEC3) Qt3D.Renderer.Rendering: "multiplierVec2" size 1 offset -1 rawSize 8
    QDEBUG : tst_GraphicsHelperGL3_3::uniformsByteSize(fragCodeUniformsUInt_GL_UNSIGNED_INT_VEC3) Qt3D.Renderer.Rendering: "multiplierVec4" size 1 offset -1 rawSize 16
    QDEBUG : tst_GraphicsHelperGL3_3::uniformsByteSize(fragCodeUniformsUInt_GL_UNSIGNED_INT_VEC3) Qt3D.Renderer.Rendering: "multiplier" size 1 offset -1 rawSize 4
    QDEBUG : tst_GraphicsHelperGL3_3::uniformsByteSize(fragCodeUniformsUInt_GL_UNSIGNED_INT_VEC3) Qt3D.Renderer.Rendering: "multiplierVec3" size 1 offset -1 rawSize 12
    PASS  : tst_GraphicsHelperGL3_3::uniformsByteSize(fragCodeUniformsUInt_GL_UNSIGNED_INT_VEC3)
    QDEBUG : tst_GraphicsHelperGL3_3::uniformsByteSize(fragCodeUniformsUInt_GL_UNSIGNED_INT_VEC4) Qt3D.Renderer.Rendering: "multiplierVec2" size 1 offset -1 rawSize 8
    QDEBUG : tst_GraphicsHelperGL3_3::uniformsByteSize(fragCodeUniformsUInt_GL_UNSIGNED_INT_VEC4) Qt3D.Renderer.Rendering: "multiplierVec4" size 1 offset -1 rawSize 16
    QDEBUG : tst_GraphicsHelperGL3_3::uniformsByteSize(fragCodeUniformsUInt_GL_UNSIGNED_INT_VEC4) Qt3D.Renderer.Rendering: "multiplier" size 1 offset -1 rawSize 4
    QDEBUG : tst_GraphicsHelperGL3_3::uniformsByteSize(fragCodeUniformsUInt_GL_UNSIGNED_INT_VEC4) Qt3D.Renderer.Rendering: "multiplierVec3" size 1 offset -1 rawSize 12
    PASS  : tst_GraphicsHelperGL3_3::uniformsByteSize(fragCodeUniformsUInt_GL_UNSIGNED_INT_VEC4)
    QDEBUG : tst_GraphicsHelperGL3_3::uniformsByteSize(fragCodeUniformsFloatMatrices_GL_FLOAT_MAT2) Qt3D.Renderer.Rendering: "m34" size 1 offset -1 rawSize 48
    QDEBUG : tst_GraphicsHelperGL3_3::uniformsByteSize(fragCodeUniformsFloatMatrices_GL_FLOAT_MAT2) Qt3D.Renderer.Rendering: "m23" size 1 offset -1 rawSize 24
    QDEBUG : tst_GraphicsHelperGL3_3::uniformsByteSize(fragCodeUniformsFloatMatrices_GL_FLOAT_MAT2) Qt3D.Renderer.Rendering: "m43" size 1 offset -1 rawSize 48
    QDEBUG : tst_GraphicsHelperGL3_3::uniformsByteSize(fragCodeUniformsFloatMatrices_GL_FLOAT_MAT2) Qt3D.Renderer.Rendering: "m4" size 1 offset -1 rawSize 64
    QDEBUG : tst_GraphicsHelperGL3_3::uniformsByteSize(fragCodeUniformsFloatMatrices_GL_FLOAT_MAT2) Qt3D.Renderer.Rendering: "m2" size 1 offset -1 rawSize 16
    QDEBUG : tst_GraphicsHelperGL3_3::uniformsByteSize(fragCodeUniformsFloatMatrices_GL_FLOAT_MAT2) Qt3D.Renderer.Rendering: "m3" size 1 offset -1 rawSize 36
    QDEBUG : tst_GraphicsHelperGL3_3::uniformsByteSize(fragCodeUniformsFloatMatrices_GL_FLOAT_MAT2) Qt3D.Renderer.Rendering: "m24" size 1 offset -1 rawSize 32
    QDEBUG : tst_GraphicsHelperGL3_3::uniformsByteSize(fragCodeUniformsFloatMatrices_GL_FLOAT_MAT2) Qt3D.Renderer.Rendering: "m32" size 1 offset -1 rawSize 24
    QDEBUG : tst_GraphicsHelperGL3_3::uniformsByteSize(fragCodeUniformsFloatMatrices_GL_FLOAT_MAT2) Qt3D.Renderer.Rendering: "m42" size 1 offset -1 rawSize 32
    PASS  : tst_GraphicsHelperGL3_3::uniformsByteSize(fragCodeUniformsFloatMatrices_GL_FLOAT_MAT2)
    QDEBUG : tst_GraphicsHelperGL3_3::uniformsByteSize(fragCodeUniformsFloatMatrices_GL_FLOAT_MAT2x3) Qt3D.Renderer.Rendering: "m34" size 1 offset -1 rawSize 48
    QDEBUG : tst_GraphicsHelperGL3_3::uniformsByteSize(fragCodeUniformsFloatMatrices_GL_FLOAT_MAT2x3) Qt3D.Renderer.Rendering: "m23" size 1 offset -1 rawSize 24
    QDEBUG : tst_GraphicsHelperGL3_3::uniformsByteSize(fragCodeUniformsFloatMatrices_GL_FLOAT_MAT2x3) Qt3D.Renderer.Rendering: "m43" size 1 offset -1 rawSize 48
    QDEBUG : tst_GraphicsHelperGL3_3::uniformsByteSize(fragCodeUniformsFloatMatrices_GL_FLOAT_MAT2x3) Qt3D.Renderer.Rendering: "m4" size 1 offset -1 rawSize 64
    QDEBUG : tst_GraphicsHelperGL3_3::uniformsByteSize(fragCodeUniformsFloatMatrices_GL_FLOAT_MAT2x3) Qt3D.Renderer.Rendering: "m2" size 1 offset -1 rawSize 16
    QDEBUG : tst_GraphicsHelperGL3_3::uniformsByteSize(fragCodeUniformsFloatMatrices_GL_FLOAT_MAT2x3) Qt3D.Renderer.Rendering: "m3" size 1 offset -1 rawSize 36
    QDEBUG : tst_GraphicsHelperGL3_3::uniformsByteSize(fragCodeUniformsFloatMatrices_GL_FLOAT_MAT2x3) Qt3D.Renderer.Rendering: "m24" size 1 offset -1 rawSize 32
    QDEBUG : tst_GraphicsHelperGL3_3::uniformsByteSize(fragCodeUniformsFloatMatrices_GL_FLOAT_MAT2x3) Qt3D.Renderer.Rendering: "m32" size 1 offset -1 rawSize 24
    QDEBUG : tst_GraphicsHelperGL3_3::uniformsByteSize(fragCodeUniformsFloatMatrices_GL_FLOAT_MAT2x3) Qt3D.Renderer.Rendering: "m42" size 1 offset -1 rawSize 32
    PASS  : tst_GraphicsHelperGL3_3::uniformsByteSize(fragCodeUniformsFloatMatrices_GL_FLOAT_MAT2x3)
    QDEBUG : tst_GraphicsHelperGL3_3::uniformsByteSize(fragCodeUniformsFloatMatrices_GL_FLOAT_MAT3x2) Qt3D.Renderer.Rendering: "m34" size 1 offset -1 rawSize 48
    QDEBUG : tst_GraphicsHelperGL3_3::uniformsByteSize(fragCodeUniformsFloatMatrices_GL_FLOAT_MAT3x2) Qt3D.Renderer.Rendering: "m23" size 1 offset -1 rawSize 24
    QDEBUG : tst_GraphicsHelperGL3_3::uniformsByteSize(fragCodeUniformsFloatMatrices_GL_FLOAT_MAT3x2) Qt3D.Renderer.Rendering: "m43" size 1 offset -1 rawSize 48
    QDEBUG : tst_GraphicsHelperGL3_3::uniformsByteSize(fragCodeUniformsFloatMatrices_GL_FLOAT_MAT3x2) Qt3D.Renderer.Rendering: "m4" size 1 offset -1 rawSize 64
    QDEBUG : tst_GraphicsHelperGL3_3::uniformsByteSize(fragCodeUniformsFloatMatrices_GL_FLOAT_MAT3x2) Qt3D.Renderer.Rendering: "m2" size 1 offset -1 rawSize 16
    QDEBUG : tst_GraphicsHelperGL3_3::uniformsByteSize(fragCodeUniformsFloatMatrices_GL_FLOAT_MAT3x2) Qt3D.Renderer.Rendering: "m3" size 1 offset -1 rawSize 36
    QDEBUG : tst_GraphicsHelperGL3_3::uniformsByteSize(fragCodeUniformsFloatMatrices_GL_FLOAT_MAT3x2) Qt3D.Renderer.Rendering: "m24" size 1 offset -1 rawSize 32
    QDEBUG : tst_GraphicsHelperGL3_3::uniformsByteSize(fragCodeUniformsFloatMatrices_GL_FLOAT_MAT3x2) Qt3D.Renderer.Rendering: "m32" size 1 offset -1 rawSize 24
    QDEBUG : tst_GraphicsHelperGL3_3::uniformsByteSize(fragCodeUniformsFloatMatrices_GL_FLOAT_MAT3x2) Qt3D.Renderer.Rendering: "m42" size 1 offset -1 rawSize 32
    PASS  : tst_GraphicsHelperGL3_3::uniformsByteSize(fragCodeUniformsFloatMatrices_GL_FLOAT_MAT3x2)
    QDEBUG : tst_GraphicsHelperGL3_3::uniformsByteSize(fragCodeUniformsFloatMatrices_GL_FLOAT_MAT2x4) Qt3D.Renderer.Rendering: "m34" size 1 offset -1 rawSize 48
    QDEBUG : tst_GraphicsHelperGL3_3::uniformsByteSize(fragCodeUniformsFloatMatrices_GL_FLOAT_MAT2x4) Qt3D.Renderer.Rendering: "m23" size 1 offset -1 rawSize 24
    QDEBUG : tst_GraphicsHelperGL3_3::uniformsByteSize(fragCodeUniformsFloatMatrices_GL_FLOAT_MAT2x4) Qt3D.Renderer.Rendering: "m43" size 1 offset -1 rawSize 48
    QDEBUG : tst_GraphicsHelperGL3_3::uniformsByteSize(fragCodeUniformsFloatMatrices_GL_FLOAT_MAT2x4) Qt3D.Renderer.Rendering: "m4" size 1 offset -1 rawSize 64
    QDEBUG : tst_GraphicsHelperGL3_3::uniformsByteSize(fragCodeUniformsFloatMatrices_GL_FLOAT_MAT2x4) Qt3D.Renderer.Rendering: "m2" size 1 offset -1 rawSize 16
    QDEBUG : tst_GraphicsHelperGL3_3::uniformsByteSize(fragCodeUniformsFloatMatrices_GL_FLOAT_MAT2x4) Qt3D.Renderer.Rendering: "m3" size 1 offset -1 rawSize 36
    QDEBUG : tst_GraphicsHelperGL3_3::uniformsByteSize(fragCodeUniformsFloatMatrices_GL_FLOAT_MAT2x4) Qt3D.Renderer.Rendering: "m24" size 1 offset -1 rawSize 32
    QDEBUG : tst_GraphicsHelperGL3_3::uniformsByteSize(fragCodeUniformsFloatMatrices_GL_FLOAT_MAT2x4) Qt3D.Renderer.Rendering: "m32" size 1 offset -1 rawSize 24
    QDEBUG : tst_GraphicsHelperGL3_3::uniformsByteSize(fragCodeUniformsFloatMatrices_GL_FLOAT_MAT2x4) Qt3D.Renderer.Rendering: "m42" size 1 offset -1 rawSize 32
    PASS  : tst_GraphicsHelperGL3_3::uniformsByteSize(fragCodeUniformsFloatMatrices_GL_FLOAT_MAT2x4)
    QDEBUG : tst_GraphicsHelperGL3_3::uniformsByteSize(fragCodeUniformsFloatMatrices_GL_FLOAT_MAT4x2) Qt3D.Renderer.Rendering: "m34" size 1 offset -1 rawSize 48
    QDEBUG : tst_GraphicsHelperGL3_3::uniformsByteSize(fragCodeUniformsFloatMatrices_GL_FLOAT_MAT4x2) Qt3D.Renderer.Rendering: "m23" size 1 offset -1 rawSize 24
    QDEBUG : tst_GraphicsHelperGL3_3::uniformsByteSize(fragCodeUniformsFloatMatrices_GL_FLOAT_MAT4x2) Qt3D.Renderer.Rendering: "m43" size 1 offset -1 rawSize 48
    QDEBUG : tst_GraphicsHelperGL3_3::uniformsByteSize(fragCodeUniformsFloatMatrices_GL_FLOAT_MAT4x2) Qt3D.Renderer.Rendering: "m4" size 1 offset -1 rawSize 64
    QDEBUG : tst_GraphicsHelperGL3_3::uniformsByteSize(fragCodeUniformsFloatMatrices_GL_FLOAT_MAT4x2) Qt3D.Renderer.Rendering: "m2" size 1 offset -1 rawSize 16
    QDEBUG : tst_GraphicsHelperGL3_3::uniformsByteSize(fragCodeUniformsFloatMatrices_GL_FLOAT_MAT4x2) Qt3D.Renderer.Rendering: "m3" size 1 offset -1 rawSize 36
    QDEBUG : tst_GraphicsHelperGL3_3::uniformsByteSize(fragCodeUniformsFloatMatrices_GL_FLOAT_MAT4x2) Qt3D.Renderer.Rendering: "m24" size 1 offset -1 rawSize 32
    QDEBUG : tst_GraphicsHelperGL3_3::uniformsByteSize(fragCodeUniformsFloatMatrices_GL_FLOAT_MAT4x2) Qt3D.Renderer.Rendering: "m32" size 1 offset -1 rawSize 24
    QDEBUG : tst_GraphicsHelperGL3_3::uniformsByteSize(fragCodeUniformsFloatMatrices_GL_FLOAT_MAT4x2) Qt3D.Renderer.Rendering: "m42" size 1 offset -1 rawSize 32
    PASS  : tst_GraphicsHelperGL3_3::uniformsByteSize(fragCodeUniformsFloatMatrices_GL_FLOAT_MAT4x2)
    QDEBUG : tst_GraphicsHelperGL3_3::uniformsByteSize(fragCodeUniformsFloatMatrices_GL_FLOAT_MAT3) Qt3D.Renderer.Rendering: "m34" size 1 offset -1 rawSize 48
    QDEBUG : tst_GraphicsHelperGL3_3::uniformsByteSize(fragCodeUniformsFloatMatrices_GL_FLOAT_MAT3) Qt3D.Renderer.Rendering: "m23" size 1 offset -1 rawSize 24
    QDEBUG : tst_GraphicsHelperGL3_3::uniformsByteSize(fragCodeUniformsFloatMatrices_GL_FLOAT_MAT3) Qt3D.Renderer.Rendering: "m43" size 1 offset -1 rawSize 48
    QDEBUG : tst_GraphicsHelperGL3_3::uniformsByteSize(fragCodeUniformsFloatMatrices_GL_FLOAT_MAT3) Qt3D.Renderer.Rendering: "m4" size 1 offset -1 rawSize 64
    QDEBUG : tst_GraphicsHelperGL3_3::uniformsByteSize(fragCodeUniformsFloatMatrices_GL_FLOAT_MAT3) Qt3D.Renderer.Rendering: "m2" size 1 offset -1 rawSize 16
    QDEBUG : tst_GraphicsHelperGL3_3::uniformsByteSize(fragCodeUniformsFloatMatrices_GL_FLOAT_MAT3) Qt3D.Renderer.Rendering: "m3" size 1 offset -1 rawSize 36
    QDEBUG : tst_GraphicsHelperGL3_3::uniformsByteSize(fragCodeUniformsFloatMatrices_GL_FLOAT_MAT3) Qt3D.Renderer.Rendering: "m24" size 1 offset -1 rawSize 32
    QDEBUG : tst_GraphicsHelperGL3_3::uniformsByteSize(fragCodeUniformsFloatMatrices_GL_FLOAT_MAT3) Qt3D.Renderer.Rendering: "m32" size 1 offset -1 rawSize 24
    QDEBUG : tst_GraphicsHelperGL3_3::uniformsByteSize(fragCodeUniformsFloatMatrices_GL_FLOAT_MAT3) Qt3D.Renderer.Rendering: "m42" size 1 offset -1 rawSize 32
    PASS  : tst_GraphicsHelperGL3_3::uniformsByteSize(fragCodeUniformsFloatMatrices_GL_FLOAT_MAT3)
    QDEBUG : tst_GraphicsHelperGL3_3::uniformsByteSize(fragCodeUniformsFloatMatrices_GL_FLOAT_MAT3x4) Qt3D.Renderer.Rendering: "m34" size 1 offset -1 rawSize 48
    QDEBUG : tst_GraphicsHelperGL3_3::uniformsByteSize(fragCodeUniformsFloatMatrices_GL_FLOAT_MAT3x4) Qt3D.Renderer.Rendering: "m23" size 1 offset -1 rawSize 24
    QDEBUG : tst_GraphicsHelperGL3_3::uniformsByteSize(fragCodeUniformsFloatMatrices_GL_FLOAT_MAT3x4) Qt3D.Renderer.Rendering: "m43" size 1 offset -1 rawSize 48
    QDEBUG : tst_GraphicsHelperGL3_3::uniformsByteSize(fragCodeUniformsFloatMatrices_GL_FLOAT_MAT3x4) Qt3D.Renderer.Rendering: "m4" size 1 offset -1 rawSize 64
    QDEBUG : tst_GraphicsHelperGL3_3::uniformsByteSize(fragCodeUniformsFloatMatrices_GL_FLOAT_MAT3x4) Qt3D.Renderer.Rendering: "m2" size 1 offset -1 rawSize 16
    QDEBUG : tst_GraphicsHelperGL3_3::uniformsByteSize(fragCodeUniformsFloatMatrices_GL_FLOAT_MAT3x4) Qt3D.Renderer.Rendering: "m3" size 1 offset -1 rawSize 36
    QDEBUG : tst_GraphicsHelperGL3_3::uniformsByteSize(fragCodeUniformsFloatMatrices_GL_FLOAT_MAT3x4) Qt3D.Renderer.Rendering: "m24" size 1 offset -1 rawSize 32
    QDEBUG : tst_GraphicsHelperGL3_3::uniformsByteSize(fragCodeUniformsFloatMatrices_GL_FLOAT_MAT3x4) Qt3D.Renderer.Rendering: "m32" size 1 offset -1 rawSize 24
    QDEBUG : tst_GraphicsHelperGL3_3::uniformsByteSize(fragCodeUniformsFloatMatrices_GL_FLOAT_MAT3x4) Qt3D.Renderer.Rendering: "m42" size 1 offset -1 rawSize 32
    PASS  : tst_GraphicsHelperGL3_3::uniformsByteSize(fragCodeUniformsFloatMatrices_GL_FLOAT_MAT3x4)
    QDEBUG : tst_GraphicsHelperGL3_3::uniformsByteSize(fragCodeUniformsFloatMatrices_GL_FLOAT_MAT4x3) Qt3D.Renderer.Rendering: "m34" size 1 offset -1 rawSize 48
    QDEBUG : tst_GraphicsHelperGL3_3::uniformsByteSize(fragCodeUniformsFloatMatrices_GL_FLOAT_MAT4x3) Qt3D.Renderer.Rendering: "m23" size 1 offset -1 rawSize 24
    QDEBUG : tst_GraphicsHelperGL3_3::uniformsByteSize(fragCodeUniformsFloatMatrices_GL_FLOAT_MAT4x3) Qt3D.Renderer.Rendering: "m43" size 1 offset -1 rawSize 48
    QDEBUG : tst_GraphicsHelperGL3_3::uniformsByteSize(fragCodeUniformsFloatMatrices_GL_FLOAT_MAT4x3) Qt3D.Renderer.Rendering: "m4" size 1 offset -1 rawSize 64
    QDEBUG : tst_GraphicsHelperGL3_3::uniformsByteSize(fragCodeUniformsFloatMatrices_GL_FLOAT_MAT4x3) Qt3D.Renderer.Rendering: "m2" size 1 offset -1 rawSize 16
    QDEBUG : tst_GraphicsHelperGL3_3::uniformsByteSize(fragCodeUniformsFloatMatrices_GL_FLOAT_MAT4x3) Qt3D.Renderer.Rendering: "m3" size 1 offset -1 rawSize 36
    QDEBUG : tst_GraphicsHelperGL3_3::uniformsByteSize(fragCodeUniformsFloatMatrices_GL_FLOAT_MAT4x3) Qt3D.Renderer.Rendering: "m24" size 1 offset -1 rawSize 32
    QDEBUG : tst_GraphicsHelperGL3_3::uniformsByteSize(fragCodeUniformsFloatMatrices_GL_FLOAT_MAT4x3) Qt3D.Renderer.Rendering: "m32" size 1 offset -1 rawSize 24
    QDEBUG : tst_GraphicsHelperGL3_3::uniformsByteSize(fragCodeUniformsFloatMatrices_GL_FLOAT_MAT4x3) Qt3D.Renderer.Rendering: "m42" size 1 offset -1 rawSize 32
    PASS  : tst_GraphicsHelperGL3_3::uniformsByteSize(fragCodeUniformsFloatMatrices_GL_FLOAT_MAT4x3)
    QDEBUG : tst_GraphicsHelperGL3_3::uniformsByteSize(fragCodeUniformsFloatMatrices_GL_FLOAT_MAT4) Qt3D.Renderer.Rendering: "m34" size 1 offset -1 rawSize 48
    QDEBUG : tst_GraphicsHelperGL3_3::uniformsByteSize(fragCodeUniformsFloatMatrices_GL_FLOAT_MAT4) Qt3D.Renderer.Rendering: "m23" size 1 offset -1 rawSize 24
    QDEBUG : tst_GraphicsHelperGL3_3::uniformsByteSize(fragCodeUniformsFloatMatrices_GL_FLOAT_MAT4) Qt3D.Renderer.Rendering: "m43" size 1 offset -1 rawSize 48
    QDEBUG : tst_GraphicsHelperGL3_3::uniformsByteSize(fragCodeUniformsFloatMatrices_GL_FLOAT_MAT4) Qt3D.Renderer.Rendering: "m4" size 1 offset -1 rawSize 64
    QDEBUG : tst_GraphicsHelperGL3_3::uniformsByteSize(fragCodeUniformsFloatMatrices_GL_FLOAT_MAT4) Qt3D.Renderer.Rendering: "m2" size 1 offset -1 rawSize 16
    QDEBUG : tst_GraphicsHelperGL3_3::uniformsByteSize(fragCodeUniformsFloatMatrices_GL_FLOAT_MAT4) Qt3D.Renderer.Rendering: "m3" size 1 offset -1 rawSize 36
    QDEBUG : tst_GraphicsHelperGL3_3::uniformsByteSize(fragCodeUniformsFloatMatrices_GL_FLOAT_MAT4) Qt3D.Renderer.Rendering: "m24" size 1 offset -1 rawSize 32
    QDEBUG : tst_GraphicsHelperGL3_3::uniformsByteSize(fragCodeUniformsFloatMatrices_GL_FLOAT_MAT4) Qt3D.Renderer.Rendering: "m32" size 1 offset -1 rawSize 24
    QDEBUG : tst_GraphicsHelperGL3_3::uniformsByteSize(fragCodeUniformsFloatMatrices_GL_FLOAT_MAT4) Qt3D.Renderer.Rendering: "m42" size 1 offset -1 rawSize 32
    PASS  : tst_GraphicsHelperGL3_3::uniformsByteSize(fragCodeUniformsFloatMatrices_GL_FLOAT_MAT4)
    QDEBUG : tst_GraphicsHelperGL3_3::uniformsByteSize(fragCodeSamplers_GL_SAMPLER_1D) Qt3D.Renderer.Rendering: "s1" size 1 offset -1 rawSize 4
    QDEBUG : tst_GraphicsHelperGL3_3::uniformsByteSize(fragCodeSamplers_GL_SAMPLER_1D) Qt3D.Renderer.Rendering: "srect" size 1 offset -1 rawSize 4
    QDEBUG : tst_GraphicsHelperGL3_3::uniformsByteSize(fragCodeSamplers_GL_SAMPLER_1D) Qt3D.Renderer.Rendering: "s2a" size 1 offset -1 rawSize 4
    QDEBUG : tst_GraphicsHelperGL3_3::uniformsByteSize(fragCodeSamplers_GL_SAMPLER_1D) Qt3D.Renderer.Rendering: "s2" size 1 offset -1 rawSize 4
    QDEBUG : tst_GraphicsHelperGL3_3::uniformsByteSize(fragCodeSamplers_GL_SAMPLER_1D) Qt3D.Renderer.Rendering: "s3" size 1 offset -1 rawSize 4
    QDEBUG : tst_GraphicsHelperGL3_3::uniformsByteSize(fragCodeSamplers_GL_SAMPLER_1D) Qt3D.Renderer.Rendering: "scube" size 1 offset -1 rawSize 4
    PASS  : tst_GraphicsHelperGL3_3::uniformsByteSize(fragCodeSamplers_GL_SAMPLER_1D)
    QDEBUG : tst_GraphicsHelperGL3_3::uniformsByteSize(fragCodeSamplers_GL_SAMPLER_2D) Qt3D.Renderer.Rendering: "s1" size 1 offset -1 rawSize 4
    QDEBUG : tst_GraphicsHelperGL3_3::uniformsByteSize(fragCodeSamplers_GL_SAMPLER_2D) Qt3D.Renderer.Rendering: "srect" size 1 offset -1 rawSize 4
    QDEBUG : tst_GraphicsHelperGL3_3::uniformsByteSize(fragCodeSamplers_GL_SAMPLER_2D) Qt3D.Renderer.Rendering: "s2a" size 1 offset -1 rawSize 4
    QDEBUG : tst_GraphicsHelperGL3_3::uniformsByteSize(fragCodeSamplers_GL_SAMPLER_2D) Qt3D.Renderer.Rendering: "s2" size 1 offset -1 rawSize 4
    QDEBUG : tst_GraphicsHelperGL3_3::uniformsByteSize(fragCodeSamplers_GL_SAMPLER_2D) Qt3D.Renderer.Rendering: "s3" size 1 offset -1 rawSize 4
    QDEBUG : tst_GraphicsHelperGL3_3::uniformsByteSize(fragCodeSamplers_GL_SAMPLER_2D) Qt3D.Renderer.Rendering: "scube" size 1 offset -1 rawSize 4
    PASS  : tst_GraphicsHelperGL3_3::uniformsByteSize(fragCodeSamplers_GL_SAMPLER_2D)
    QDEBUG : tst_GraphicsHelperGL3_3::uniformsByteSize(fragCodeSamplers_GL_SAMPLER_2D_ARRAY) Qt3D.Renderer.Rendering: "s1" size 1 offset -1 rawSize 4
    QDEBUG : tst_GraphicsHelperGL3_3::uniformsByteSize(fragCodeSamplers_GL_SAMPLER_2D_ARRAY) Qt3D.Renderer.Rendering: "srect" size 1 offset -1 rawSize 4
    QDEBUG : tst_GraphicsHelperGL3_3::uniformsByteSize(fragCodeSamplers_GL_SAMPLER_2D_ARRAY) Qt3D.Renderer.Rendering: "s2a" size 1 offset -1 rawSize 4
    QDEBUG : tst_GraphicsHelperGL3_3::uniformsByteSize(fragCodeSamplers_GL_SAMPLER_2D_ARRAY) Qt3D.Renderer.Rendering: "s2" size 1 offset -1 rawSize 4
    QDEBUG : tst_GraphicsHelperGL3_3::uniformsByteSize(fragCodeSamplers_GL_SAMPLER_2D_ARRAY) Qt3D.Renderer.Rendering: "s3" size 1 offset -1 rawSize 4
    QDEBUG : tst_GraphicsHelperGL3_3::uniformsByteSize(fragCodeSamplers_GL_SAMPLER_2D_ARRAY) Qt3D.Renderer.Rendering: "scube" size 1 offset -1 rawSize 4
    PASS  : tst_GraphicsHelperGL3_3::uniformsByteSize(fragCodeSamplers_GL_SAMPLER_2D_ARRAY)
    QDEBUG : tst_GraphicsHelperGL3_3::uniformsByteSize(fragCodeSamplers_GL_SAMPLER_3D) Qt3D.Renderer.Rendering: "s1" size 1 offset -1 rawSize 4
    QDEBUG : tst_GraphicsHelperGL3_3::uniformsByteSize(fragCodeSamplers_GL_SAMPLER_3D) Qt3D.Renderer.Rendering: "srect" size 1 offset -1 rawSize 4
    QDEBUG : tst_GraphicsHelperGL3_3::uniformsByteSize(fragCodeSamplers_GL_SAMPLER_3D) Qt3D.Renderer.Rendering: "s2a" size 1 offset -1 rawSize 4
    QDEBUG : tst_GraphicsHelperGL3_3::uniformsByteSize(fragCodeSamplers_GL_SAMPLER_3D) Qt3D.Renderer.Rendering: "s2" size 1 offset -1 rawSize 4
    QDEBUG : tst_GraphicsHelperGL3_3::uniformsByteSize(fragCodeSamplers_GL_SAMPLER_3D) Qt3D.Renderer.Rendering: "s3" size 1 offset -1 rawSize 4
    QDEBUG : tst_GraphicsHelperGL3_3::uniformsByteSize(fragCodeSamplers_GL_SAMPLER_3D) Qt3D.Renderer.Rendering: "scube" size 1 offset -1 rawSize 4
    PASS  : tst_GraphicsHelperGL3_3::uniformsByteSize(fragCodeSamplers_GL_SAMPLER_3D)
    2017-01-11 00:01:27.327 tst_graphicshelpergl3_3[6541:15282] -[__NSBlockVariable__ frame]: unrecognized selector sent to instance 0x7faf60f001b0
    FAIL! : tst_GraphicsHelperGL3_3::uniformsByteSize() Caught unhandled exception
     Loc: [qtestcase.cpp(1797)]
    Totals: 26 passed, 1 failed, 0 skipped, 0 blacklisted, 387ms
    ********* Finished testing of tst_GraphicsHelperGL3_3 *********
    2017-01-11 00:01:27.329 tst_graphicshelpergl3_3[6541:15282] An uncaught exception was raised
    2017-01-11 00:01:27.329 tst_graphicshelpergl3_3[6541:15282] -[__NSBlockVariable__ frame]: unrecognized selector sent to instance 0x7faf60f001b0
    2017-01-11 00:01:27.329 tst_graphicshelpergl3_3[6541:15282] (
    	0  CoreFoundation           0x00007fff987ee03c __exceptionPreprocess + 172
    	1  libobjc.A.dylib           0x00007fff942ff76e objc_exception_throw + 43
    	2  CoreFoundation           0x00007fff987f10ad -[NSObject(NSObject) doesNotRecognizeSelector:] + 205
    	3  CoreFoundation           0x00007fff98736e24 ___forwarding___ + 1028
    	4  CoreFoundation           0x00007fff987ef6c8 __forwarding_prep_1___ + 120
    	5  AppKit               0x00007fff9543e1d0 -[NSWindow _fromScreenCommonCode:] + 99
    	6  AppKit               0x00007fff9543d980 -[NSWindow initWithContentRect:styleMask:backing:defer:screen:] + 87
    	7  libqcocoa.dylib           0x000000010fe20746 qt_plugin_instance + 28182
    	8  libqcocoa.dylib           0x000000010fe28eb3 qt_plugin_instance + 62851
    	9  libqcocoa.dylib           0x000000010fe21d3f qt_plugin_instance + 33807
    	10 libqcocoa.dylib           0x000000010fe21239 qt_plugin_instance + 30985
    	11 libqcocoa.dylib           0x000000010fe1c532 qt_plugin_instance + 11266
    	12 QtGui                0x000000010d03ac04 _ZN13TestNamespace14QWindowPrivate6createEb + 84
    	13 tst_graphicshelpergl3_3       0x000000010cd22554 _ZN23tst_GraphicsHelperGL3_34initEv + 228
    	14 QtCore               0x000000010d7268a4 _ZNK13TestNamespace11QMetaMethod6invokeEPNS_7QObjectENS_2Qt14ConnectionTypeENS_22QGenericReturnArgumentENS_16QGenericArgumentES6_S6_S6_S6_S6_S6_S6_S6_S6_ + 1348
    	15 QtTest               0x000000010dc3a9e3 _ZN13TestNamespace5QTest16qtest_qParseArgsEiPPcb + 7475
    	16 QtTest               0x000000010dc3b844 _ZN13TestNamespace5QTest16qtest_qParseArgsEiPPcb + 11156
    	17 QtTest               0x000000010dc3c674 _ZN13TestNamespace5QTest15toPrettyUnicodeEPKti + 1492
    	18 QtTest               0x000000010dc3d297 _ZN13TestNamespace5QTest5qExecEPNS_7QObjectEiPPc + 1143
    	19 tst_graphicshelpergl3_3       0x000000010cd21c79 main + 185
    	20 libdyld.dylib            0x00007fff9794e5c9 start + 1
    )
    2017-01-11 00:01:27.330 tst_graphicshelpergl3_3[6541:15282] *** Terminating app due to uncaught exception 'NSInvalidArgumentException', reason: '-[__NSBlockVariable__ frame]: unrecognized selector sent to instance 0x7faf60f001b0'
    *** First throw call stack:
    (
    	0  CoreFoundation           0x00007fff987ee03c __exceptionPreprocess + 172
    	1  libobjc.A.dylib           0x00007fff942ff76e objc_exception_throw + 43
    	2  CoreFoundation           0x00007fff987f10ad -[NSObject(NSObject) doesNotRecognizeSelector:] + 205
    	3  CoreFoundation           0x00007fff98736e24 ___forwarding___ + 1028
    	4  CoreFoundation           0x00007fff987ef6c8 __forwarding_prep_1___ + 120
    	5  AppKit               0x00007fff9543e1d0 -[NSWindow _fromScreenCommonCode:] + 99
    	6  AppKit               0x00007fff9543d980 -[NSWindow initWithContentRect:styleMask:backing:defer:screen:] + 87
    	7  libqcocoa.dylib           0x000000010fe20746 qt_plugin_instance + 28182
    	8  libqcocoa.dylib           0x000000010fe28eb3 qt_plugin_instance + 62851
    	9  libqcocoa.dylib           0x000000010fe21d3f qt_plugin_instance + 33807
    	10 libqcocoa.dylib           0x000000010fe21239 qt_plugin_instance + 30985
    	11 libqcocoa.dylib           0x000000010fe1c532 qt_plugin_instance + 11266
    	12 QtGui                0x000000010d03ac04 _ZN13TestNamespace14QWindowPrivate6createEb + 84
    	13 tst_graphicshelpergl3_3       0x000000010cd22554 _ZN23tst_GraphicsHelperGL3_34initEv + 228
    	14 QtCore               0x000000010d7268a4 _ZNK13TestNamespace11QMetaMethod6invokeEPNS_7QObjectENS_2Qt14ConnectionTypeENS_22QGenericReturnArgumentENS_16QGenericArgumentES6_S6_S6_S6_S6_S6_S6_S6_S6_ + 1348
    	15 QtTest               0x000000010dc3a9e3 _ZN13TestNamespace5QTest16qtest_qParseArgsEiPPcb + 7475
    	16 QtTest               0x000000010dc3b844 _ZN13TestNamespace5QTest16qtest_qParseArgsEiPPcb + 11156
    	17 QtTest               0x000000010dc3c674 _ZN13TestNamespace5QTest15toPrettyUnicodeEPKti + 1492
    	18 QtTest               0x000000010dc3d297 _ZN13TestNamespace5QTest5qExecEPNS_7QObjectEiPPc + 1143
    	19 tst_graphicshelpergl3_3       0x000000010cd21c79 main + 185
    	20 libdyld.dylib            0x00007fff9794e5c9 start + 1
    )
    libc++abi.dylib: terminating with uncaught exception of type NSException
    make: *** [check] Abort trap: 6
    
    agent:2017/01/11 00:01:29 build.go:200: Process finished with error: exit status 2
    agent:2017/01/11 00:01:29 agent.go:160: Test failed
    agent:2017/01/11 00:01:29 agent.go:117: ERROR building: exit status 2
    agent:2017/01/11 00:01:29 build.go:152: Error reading from stdout/err: exit status 2
   

   Attachments

    Issue Links

     No reviews matched the request. Check your Options in the drop-down menu of this sections header.

     Activity

      People

       seanharmer Sean Harmer
       liaqi Liang Qi
       Votes:
       0 Vote for this issue
       Watchers:
       4 Start watching this issue

       Dates

        Created:
        Updated:
        Resolved:

        Gerrit Reviews

         There are no open Gerrit changes