Uploaded image for project: 'Qt Creator'
 1. Qt Creator
 2. QTCREATORBUG-10273

Crash in QtDeclarative refcount

  XMLWordPrintable

Details

  • 0b82b54c248eebcf87a01fc72d4089787848b7a2 qttools: 8334921061a3e4cfc5ce08e5a837564d40f70714 revert of tool fix: f7f37e7fa2d98f777cc7b6035bb6ff924c75e1fa., Revert of revert in qttools: a60aa90f5ca00e32a

  Description

   I couldn't reproduce it right away, but this is the crash I got:

   Thread 0 Crashed:: Dispatch queue: com.apple.main-thread
   0  QtDeclarative         	0x0000000113652ab4 QDeclarativeRefCount::release() + 4
   1  QtDeclarative         	0x000000011360b7ed QDeclarativeData::destroyed(QObject*) + 141
   2  QtCore            	0x0000000100e000f0 QObject::~QObject() + 336
   3  QtQml             	0x000000010d10a6b9 QQmlDelegateModelItem::~QQmlDelegateModelItem() + 121
   4  QtQml             	0x000000010ce79f3c QQmlDMAbstractItemModelData::~QQmlDMAbstractItemModelData() + 140
   5  QtQml             	0x000000010d10183c QQmlDelegateModelPrivate::release(QObject*) + 364
   6  QtQuick            	0x000000010cb28cbe QQuickRepeater::clear() + 190
   7  QtQuick            	0x000000010cb28ee3 QQuickRepeater::regenerate() + 35
   8  QtQuick            	0x000000010cb29925 QQuickRepeater::modelUpdated(QQmlChangeSet const&, bool) + 69
   9  QtQuick            	0x000000010cbcfb23 QQuickRepeater::qt_static_metacall(QObject*, QMetaObject::Call, int, void**) + 707
   10 QtCore            	0x0000000100e07f77 QMetaObject::activate(QObject*, int, int, void**) + 2407
   11 QtQml             	0x000000010d137643 QQmlInstanceModel::modelUpdated(QQmlChangeSet const&, bool) + 67
   12 QtQml             	0x000000010d106609 non-virtual thunk to QQmlDelegateModelPrivate::emitModelUpdated(QQmlChangeSet const&, bool) + 25
   13 QtQml             	0x000000010d100937 QQmlDelegateModelPrivate::emitChanges() + 295
   14 QtQml             	0x000000010d106b6f QQmlDelegateModel::_q_modelReset() + 479
   15 QtQml             	0x000000010d1352af QQmlDelegateModel::qt_static_metacall(QObject*, QMetaObject::Call, int, void**) + 559
   16 QtQml             	0x000000010d13556e QQmlDelegateModel::qt_metacall(QMetaObject::Call, int, void**) + 94
   17 QtCore            	0x0000000100e07cfe QMetaObject::activate(QObject*, int, int, void**) + 1774
   18 QtCore            	0x0000000100d90a4d QAbstractItemModel::endResetModel() + 317
   19 libProjectExplorer_debug.dylib	0x000000010bea001b ProjectExplorer::Internal::ProjectModel::resetProjects() + 43 (projectwelcomepage.cpp:206)
   20 libProjectExplorer_debug.dylib	0x000000010bed19c4 ProjectExplorer::Internal::ProjectModel::qt_static_metacall(QObject*, QMetaObject::Call, int, void**) + 68 (moc_projectwelcomepage.cpp:179)
   21 QtCore            	0x0000000100e07f77 QMetaObject::activate(QObject*, int, int, void**) + 2407
   22 libProjectExplorer_debug.dylib	0x000000010bea382b ProjectExplorer::ProjectExplorerPlugin::recentProjectsChanged() + 43 (moc_projectexplorer.cpp:733)
   23 libProjectExplorer_debug.dylib	0x000000010bc5a0da ProjectExplorer::ProjectExplorerPlugin::addToRecentProjects(QString const&, QString const&) + 922 (projectexplorer.cpp:2578)
   24 libProjectExplorer_debug.dylib	0x000000010bc591f4 ProjectExplorer::ProjectExplorerPlugin::openProject(QString const&, QString*) + 388 (projectexplorer.cpp:1332)
   25 libProjectExplorer_debug.dylib	0x000000010bc5ce49 ProjectExplorer::ProjectExplorerPlugin::openProjectWelcomePage(QString const&) + 57 (projectexplorer.cpp:1320)
   26 libProjectExplorer_debug.dylib	0x000000010bea2a19 ProjectExplorer::ProjectExplorerPlugin::qt_static_metacall(QObject*, QMetaObject::Call, int, void**) + 345 (moc_projectexplorer.cpp:480)
   27 QtCore            	0x0000000100e07f77 QMetaObject::activate(QObject*, int, int, void**) + 2407
   28 libProjectExplorer_debug.dylib	0x000000010bed1dfd ProjectExplorer::Internal::ProjectWelcomePage::requestProject(QString const&) + 77 (moc_projectwelcomepage.cpp:359)
   29 libProjectExplorer_debug.dylib	0x000000010bed1c2b ProjectExplorer::Internal::ProjectWelcomePage::qt_static_metacall(QObject*, QMetaObject::Call, int, void**) + 107 (moc_projectwelcomepage.cpp:288)
   30 libProjectExplorer_debug.dylib	0x000000010bed204e ProjectExplorer::Internal::ProjectWelcomePage::qt_metacall(QMetaObject::Call, int, void**) + 126 (moc_projectwelcomepage.cpp:346)
   31 QtQml             	0x000000010cfbe261 CallMethod(QObject*, int, int, int, int*, QV8Engine*, (anonymous namespace)::CallArgs&) + 4305
   32 QtQml             	0x000000010cfbc91d CallPrecise(QObject*, QQmlPropertyData const&, QV8Engine*, (anonymous namespace)::CallArgs&) + 189
   33 QtQml             	0x000000010cfbc557 QV4::QObjectMethod::callInternal(QV4::CallData*) + 2343
   34 QtQml             	0x000000010cf41a8a QV4::__qmljs_call_property(QV4::ExecutionContext*, QV4::Referenced<QV4::String>, QV4::CallDataRef) + 282
   35 ???              	0x00000001016d76dd 0 + 4318918365
   36 QtQml             	0x000000010cf69edd QV4::SimpleScriptFunction::call(QV4::Managed*, QV4::CallData*) + 253
   37 QtQml             	0x000000010d0ab6ed QQmlJavaScriptExpression::evaluate(QQmlContextData*, QV4::Value const&, int, QV4::Value*, bool*) + 669
   38 QtQml             	0x000000010d035948 QQmlBoundSignalExpression::evaluate(void**) + 1960
   39 QtQml             	0x000000010d036863 QQmlBoundSignal_callback(QQmlNotifierEndpoint*, void**) + 355
   40 QtQml             	0x000000010d08747c QQmlNotifier::emitNotify(QQmlNotifierEndpoint*, void**) + 92
   41 QtQml             	0x000000010cfdf65f QQmlData::signalEmitted(QAbstractDeclarativeData*, QObject*, int, void**) + 735
   42 QtCore            	0x0000000100e076e8 QMetaObject::activate(QObject*, int, int, void**) + 216
   43 QtQml             	0x000000010cfd89ea QQmlVMEMetaObject::metaCall(QMetaObject::Call, int, void**) + 986
   44 QtQml             	0x000000010cfbd2d3 CallMethod(QObject*, int, int, int, int*, QV8Engine*, (anonymous namespace)::CallArgs&) + 323
   45 QtQml             	0x000000010cfbca59 CallPrecise(QObject*, QQmlPropertyData const&, QV8Engine*, (anonymous namespace)::CallArgs&) + 505
   46 QtQml             	0x000000010cfbc557 QV4::QObjectMethod::callInternal(QV4::CallData*) + 2343
   47 QtQml             	0x000000010cf41a8a QV4::__qmljs_call_property(QV4::ExecutionContext*, QV4::Referenced<QV4::String>, QV4::CallDataRef) + 282
   48 ???              	0x00000001016d757b 0 + 4318918011
   49 QtQml             	0x000000010cf69edd QV4::SimpleScriptFunction::call(QV4::Managed*, QV4::CallData*) + 253
   50 QtQml             	0x000000010d0ab6ed QQmlJavaScriptExpression::evaluate(QQmlContextData*, QV4::Value const&, int, QV4::Value*, bool*) + 669
   51 QtQml             	0x000000010d035948 QQmlBoundSignalExpression::evaluate(void**) + 1960
   52 QtQml             	0x000000010d036863 QQmlBoundSignal_callback(QQmlNotifierEndpoint*, void**) + 355
   53 QtQml             	0x000000010d08747c QQmlNotifier::emitNotify(QQmlNotifierEndpoint*, void**) + 92
   54 QtQml             	0x000000010cfdf65f QQmlData::signalEmitted(QAbstractDeclarativeData*, QObject*, int, void**) + 735
   55 QtCore            	0x0000000100e076e8 QMetaObject::activate(QObject*, int, int, void**) + 216
   56 QtQuick            	0x000000010cbcbd20 QQuickMouseArea::clicked(QQuickMouseEvent*) + 64
   57 QtQuick            	0x000000010cb131c2 QQuickMouseArea::setPressed(Qt::MouseButton, bool) + 562
   58 QtQuick            	0x000000010cb13a4d QQuickMouseArea::mouseReleaseEvent(QMouseEvent*) + 157
   59 QtQuick            	0x000000010ca93a99 QQuickWindow::sendEvent(QQuickItem*, QEvent*) + 377
   60 QtQuick            	0x000000010ca95fc3 QQuickWindowPrivate::deliverMouseEvent(QMouseEvent*) + 115
   61 QtQuick            	0x000000010ca960b3 QQuickWindow::mouseReleaseEvent(QMouseEvent*) + 35
   62 QtGui             	0x0000000100764c16 QWindow::event(QEvent*) + 518
   63 QtQuick            	0x000000010ca94a96 QQuickWindow::event(QEvent*) + 438
   64 QtWidgets           	0x000000010010e9ec QApplicationPrivate::notify_helper(QObject*, QEvent*) + 300
   65 QtWidgets           	0x00000001001114dd QApplication::notify(QObject*, QEvent*) + 6157
   66 QtCore            	0x0000000100dd7402 QCoreApplication::notifyInternal(QObject*, QEvent*) + 114
   67 QtGui             	0x0000000100759efb QGuiApplicationPrivate::processMouseEvent(QWindowSystemInterfacePrivate::MouseEvent*) + 2043
   68 QtGui             	0x0000000100759239 QGuiApplicationPrivate::processWindowSystemEvent(QWindowSystemInterfacePrivate::WindowSystemEvent*) + 105
   69 QtGui             	0x0000000100749dd8 QWindowSystemInterface::sendWindowSystemEvents(QFlags<QEventLoop::ProcessEventsFlag>) + 136
   70 libqcocoa.dylib        	0x000000010523dcf7 QCocoaEventDispatcherPrivate::processPostedEvents() + 295
   71 libqcocoa.dylib        	0x000000010523e7af QCocoaEventDispatcherPrivate::postedEventsSourceCallback(void*) + 31
   72 com.apple.CoreFoundation   	0x00007fff9694cb31 __CFRUNLOOP_IS_CALLING_OUT_TO_A_SOURCE0_PERFORM_FUNCTION__ + 17
   73 com.apple.CoreFoundation   	0x00007fff9694c455 __CFRunLoopDoSources0 + 245
   74 com.apple.CoreFoundation   	0x00007fff9696f7f5 __CFRunLoopRun + 789
   75 com.apple.CoreFoundation   	0x00007fff9696f0e2 CFRunLoopRunSpecific + 290
   76 com.apple.HIToolbox      	0x00007fff935c1eb4 RunCurrentEventLoopInMode + 209
   77 com.apple.HIToolbox      	0x00007fff935c1b94 ReceiveNextEventCommon + 166
   78 com.apple.HIToolbox      	0x00007fff935c1ae3 BlockUntilNextEventMatchingListInMode + 62
   79 com.apple.AppKit       	0x00007fff98a91533 _DPSNextEvent + 685
   80 com.apple.AppKit       	0x00007fff98a90df2 -[NSApplication nextEventMatchingMask:untilDate:inMode:dequeue:] + 128
   81 com.apple.AppKit       	0x00007fff98a881a3 -[NSApplication run] + 517
   82 libqcocoa.dylib        	0x000000010523d555 QCocoaEventDispatcher::processEvents(QFlags<QEventLoop::ProcessEventsFlag>) + 2373
   83 QtCore            	0x0000000100dd48fe QEventLoop::exec(QFlags<QEventLoop::ProcessEventsFlag>) + 398
   84 QtCore            	0x0000000100dd799d QCoreApplication::exec() + 349
   85 org.qt-project.qtcreator   	0x000000010000cf3c main + 15084 (main.cpp:530)
   86 org.qt-project.qtcreator   	0x0000000100005294 start + 52
   

   Attachments

    Issue Links

     No reviews matched the request. Check your Options in the drop-down menu of this sections header.

     Activity

      People

       kleint Friedemann Kleint
       con Eike Ziller
       Votes:
       0 Vote for this issue
       Watchers:
       5 Start watching this issue

       Dates

        Created:
        Updated:
        Resolved: